Tematyka konferencji

I.     Bezpieczeństwo zapór
II.    Aspekty geotechniczne obiektów hydrotechnicznych
III.   Eksploatacja, utrzymanie i remonty budowli hydrotechnicznych
IV.   Nowoczesne technologie i metody projektowania i monitorowania obiektów hydrotechnicznych
V.    Hydrotransport i składowiska odpadów mokrych
VI.   Hydroenergetyka
VII.  Rola budowli hydrotechnicznych w kształtowaniu dróg wodnych
VIII. Zrównoważony rozwój i wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko
IX.   Retencja wody w aglomeracjach miejskich

Publikacje referatów

Prosimy o zgłaszanie referatów, zgodnych z ww. tematyką do Komitetu Organizacyjnego.
Zgłoszenie referatu jest możliwe po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w konferencji.

Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji oraz do druku w czasopismach:

  • Archives of Civil Engineering (w jęz. angielskim i za dodatkową opłatą)
  • Journal of Water and Land Development (w jęz. angielskim i za dodatkową opłatą)
  • Water (w jęz. angielskim i za dodatkową opłatą)
  • Energetyka Wodna (możliwość w jęz. angielskim)
  • Gospodarka Wodna (możliwość w jęz. angielskim)
  • Inżynier Budownictwa
  • Monografie IMGW (możliwość w jęz. angielskim)

Miejsce Konferencji

Część stacjonarna konferencji odbędzie się w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie (woj. śląskie).
Dla osób uczestniczących w wydarzeniu zdalnie udostępniona zostanie specjalna platforma streamingowa.

Opłata konferencyjna

STACJONARNIE

Należność płatna przelewem na konto:

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.
00-668 Warszawa, ul. St. Noakowskiego 18/20

87 1240 6175 1111 0010 7229 7055

(z dopiskiem: Konferencja TKZ 2023)

Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa w przypadku nieprzybycia na konferencję, skrócenia pobytu lub nieuczestniczenia online.

Ważne terminy

1 października 2022

Pierwszy dzień rejestracji uczestnictwa i nadsyłania streszczeń referatów

opłata z obniżoną kwotą za udział w konferencji

31 grudnia 2022

Termin wniesienia obniżonej opłaty konferencyjnej

31 marca 2023

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń referatów

wytyczne do zgłoszenia referatów znajdują się w zakładce Dla Autorów

30 kwietnia 2023

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

31 maja 2023

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Program konferencji

Kontakt


Skip to content