TKZ 2023 Edition


The 20th Jubilee International Conference on Technical Dam Control was held on September 12-15, 2023, in Chorzow (Poland).


The conference organizers were:

 • The Division of Hydro-engineering and Hydraulics of the Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology (WUT),
 • Silesian Waterworks Company (SWC),
 • Dam Monitoring Center – National Service for Safety of Hydraulic Structures – Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMWM),
 • Institute of Applied Research of Warsaw University of Technology Ltd.,
 • Polish Committee on Large Dams (POLCOLD),
 • Hydrotechnical Structures Division of the Committee on Civil Engineering and Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences (CCEH PAS).


The conference was once again held in a hybrid format. A total of 204 people from 20 countries participated in the conference, including 147 who attended in-person.

In honor of the 140th-anniversary celebration of Silesian Waterworks Company , a special session dedicated to the company’s activities took place during the conference deliberations. A technical trip to Goczałkowicki Reservoir, administered by Silesian Waterworks Company, was also organized.

The remaining technical sessions focused on research, operation, and maintenance of hydraulic structures. The presented papers dealt with issues related to:

 • water management, repair, and modernization of hydraulic structures,
 • new technologies in water construction,
 • modern measurement and monitoring techniques, as well as technical solutions for new,
 • planned and constructed hydraulic structures.

Publications

The papers submitted to the Conference will be or have already been published in:

Papers

IMGW Monograph

Zbigniew BESTYŃSKI, Piotr ŚLIWIŃSKI
Przestrzenne zróżnicowanie litologii i wodoprzepuszczalności korpusu i podłoża zapory ziemnej na podstawie badań geoelektrycznych metodą ERT

Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ, Paweł PYTLAK, Ewelina WRÓBLEWSKA
Odpady paleniskowe jako materiał do budowy nasypów ziemnych

Alla DEMIANIUK, Dmytro STEFANYSHYN
Challenges in the interpretation of the automated dam Monitoring data and the ways to overcome them

Łukasz KACZMAREK, Agnieszka DĄBSKA, Paweł POPIELSKI, Radosław MIESZKOWSKI
Polowe metody badań stanu zagęszczenia podłoża gruntowego w przykładowym węźle badawczym na tarasie zalewowym Wisły

Xuan KANG, Shun WANG Wei WU
Mechanisms of landslide failure along bedding-plane slip surface

Vasyl KORBUTIAK, Dmytro STEFANYSHYN, Yaroslav KHODNEVYCH
Scenario approach to managing flood risks: challenges and perspectives

Andrej KRYŽANOWSKI, Nina HUMAR
The role of hydropower in meeting the targets for renewable energy production in Slovenia

Wojciech MAJEWSKI
Application of pumped-storage power plants for management of electric energy

K. I. NAZAROV, A. U. TASHKHOJAEV, D. N. GALIYEVA
Shear experiments on a large scale shear instrument

Krzysztof RADZICKI, Marek STOLIŃSKI
Pilotażowe w Polsce zastosowanie metody termicznej analizy procesów filtracyjnych w tym monitoringu przecieków na zaporze ziemnej Kozłowa Góra

Krzysztof RADZICKI, Remy TOURMENT, Janusz ZALESKI
The application of certain modern methods for upgrading levees

Eun Chul SHIN, Bong Soo KIM, Jeong Ku KANG, Jong Keun LEE
Evaluation method of engineering condition for agriculture reservoir and small dam

Andrzej SIUDY, Zbigniew FARUGA
Gospodarka wodna na zbiorniku wodnym Goczałkowice według obowiązujących instrukcji gospodarowania wodą

Arkadiusz TARASIŃSKI, Henryk DROB
140 lat wodociągów na Śląsku – historia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Archives of Civil Engineering Journal

Maria KOWALSKA, Janina ZACZEK-PEPLINSKA, Łukasz PIASTA
Determining the trend of geometrical changes of a hydrotechnical object based on data in the form of LiDAR point clouds

Michał KUBRAK
Water Hammer Mitigation by Internal Rubber Hose

Yoshiyuki MOHRI, Bohan WANG, Hidekazu TAGASHIRA, Akira IZUMI, Tadatsugu TANAKA
Centrifugal shaking experiments and FEM analytical investigation on masonry block reinforcement of small earth dams

Maksymilian POŁOMSKI, Mirosław WIATKOWSKI
Evaluation of the functionality of seepage prevention structures of dam bodies after a long period of operation – a case study of Otmuchów and Nysa reservoirs

Journal of Water and Land Development

Chiara ROSSIGNOLI, Marco CARUSO, Cristina JOMMI, Donatella STERPI
Preliminary experimental investigation on the use of recycled fibers from textile wastes for embankments reparation

Raimondas ŠADZEVIČIUS, Dainius RAMUKEVIČIUS, Egidijus KASIULIS, Linas JUREVIČIUS, Vygandas NARKUS, Andrzej GŁUCHOWSKI, Wojciech SAS
The Comparison of Possibilities for Demolition or Rehabilitation of Hydraulic Structures

Assel TULEBEKOVA, Askar ZHUSSUPBEKOV, Aizhan ZHANKINA, Aliya ALDUNGAROVA, Gulnaz MAMYRBEKOVA
Features of surveys of hydrological characteristics of the construction area of roads in difficult soil conditions

Janina ZACZEK-PEPLINSKA, Lech SALONI
Modernizing the control network for determining displacements in hydraulic structures using reflectorless automatic measurement techniques

Askar ZHUSSUPBEKOV, Aliya ALDUNGAROVA, Askar YESSENTAYEV, Abilkhair ISSAKULOV, Bibigul ABDRAKHMANOVA
Numerical modeling of the interaction between the dam model and soil base in undermined areas of Kazakhstan

Gospodarka Wodna Journal

Emília BEDNÁROVÁ, Juraj ŠKVARKA, Marián MIŠČÍK, Ľubomír UHORŠČÁK, Peter MACKOVJAK
The function of the Veľká Domaša reservoir in the context of observed climate changes

Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ, Paweł POPIELSKI, Jan WINTER, Ewelina WRÓBLEWSKA
Bezpieczna eksploatacja mokrego składowiska odpadów paleniskowych w warunkach zwiększonych odbiorów odpadów

Paweł FALACIŃSKI, Anna SOSNOWSKA
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie centrum logistycznego z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych

Paweł FALACIŃSKI, Łukasz SZAREK, Małgorzata WOJTKOWSKA, Jan BOGACKI, Piotr DRUŻYŃSKI, Mateusz DUDZIK
Zawiesiny twardniejące na bazie odpadów poprocesowych jako materiały uszczelniające obiekty hydrotechniczne

Stanislav KOTAŠKA, Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK
Concept of dam reservoirs to deal with climate change impacts

Łukasz KRYSIAK, Łukasz SZAREK
Przesłony przeciwfiltracyjne z zawiesin twardniejących w warunkach ekspozycji na agresywne odcieki ze składowisk

Mateusz NERKOWSKI, Apoloniusz KODURA
Analiza potencjalnych przyczyn powstawania obciążeń zmęczeniowych w rurociągach ciśnieniowych

Krzysztof RADZICKI, Remy TOURMENT, Janusz ZALESKI
Omówienie wybranych, nowoczesnych metod modernizacji wałów przeciwpowodziowych

Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK, Stanislav KOTAŠKA
Seepage problems at the proposed variant of the Skalička dam

Julia SAPRYK, Konrad BARTOSZEWICZ, Karolina CHAŁAS, Karolina KACZMAREK, Kacper BERNAT, Anna STAŃCZUK, Jan ANTCZAK, Agatha JAROSIŃSKA, Małgorzata JAROŃSKA Kamil JABŁOŃSKI
Przegląd działań i rozwiązań technicznych wdrażających zasady idei zrównoważonego rozwoju w eksploatacji zapór

Janusz SOBOLEWSKI
Syntetyczne maty betonowe dla umocnienia obiektów hydrotechnicznych w szczególności instalowane pod wodą na dnie i brzegach rzek i kanałów

Michał WIERZBICKI, Anna ANDRZEJAK, Dorota PINIARSKA, Bartłomiej SOBCZYK, Bogumił NOWAK
Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych – wyzwania i problemy eksploatacyjne na przykładzie wybranych obiektów

Energetyka Wodna Journal

Jean-Jacques FRY, Luc DEROO, Stéphane BONELLI
New guidance in France on managing erosion risks associated with dams and levees

Inżynier Budownictwa Journal

Katarzyna SYNOWIEC, Artur GOLDA, Michał TAŁAJ, Marcin SAFERNA
Betonowanie obiektów hydrotechnicznych jako element prac modernizacyjnych śluzy na stopniu wodnym Januszkowice

Henryk WOLFF, Tomasz WRÓBLEWSKI, Janusz ANGER, Paweł OPALIŃSKI, Katarzyna TUCHOLSKA
Badania i pomiary prowadzone podczas etapu projektowania, budowy oraz eksploatacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki

Water an Open Access Journal by MDPI

Arban BERISHA, Lavdim OSMANAJ, Sulejman XHELEPI
Seepage at the base of the Koman (Albania) hydropower dam where under the display block lies the grout curtain and the base consolidation structure

International Water Power and Dam Construction Journal

Martin WIELAND
A comparison of the vulnerability of concrete-faced rockfill dams with earth core rockfill dams

Jan WINTER, Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ
Water Engineering Monuments in Poland

Video raport

Gallery

Sponsors

The organisation of the XX Technical Dam Control International Conference was made possible thanks to the financial support of our sponsors:
 • ArcelorMittal Sheet Piling
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Geo-radar Anna Groffik
 • Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
 • KGHM Polska Miedź SA
 • ACE INSTRUMENT CO., LTD.
 • STU ERGO Hestia SA
 • Viateco Sp. z o.o.
 • BUDOKOP Sp. z o.o. ZPPUH
 • Warter Polymers Sp. z o.o.
Our sincere thanks!

Funding

Project co-funded by the state budget, granted by the Polish Minister of Education and Science under the program “Excellent Science II – Support for scientific conferences”