Conference reports XIX Technical Dam Control International Conference, Poland

ISSMGE Bulletin: Volume 15, Issue 5
Opublikowano: 01.11.2021
On September 7-10, 2021, the XIX Technical Dam Control International Conference took place in Legnica (Poland). The Conference was organized by the Division of Hydro-Engineering and Hydraulics of the Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, the Warsaw University of Technology. The KGHM Polska Miedź SA – Hydrotechnical Department, Dam Monitoring Center – National Service for Safety of Hydraulic Structures – Institute of Meteorology and …

XIX Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

NBI 6 (99) listopad – grudzień 2021
Opublikowano: 11.2021
7–10 września 2021 r. w Legnicy odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór(TKZ) Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych.
Patronat nad konferencją objęli: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kombinat Górniczo-Hutniczy Polska Miedź SA. Organizatorami konferencji…

Summary: XIX Technical Dam Control International Conference

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Opublikowano: 28.09.2021
On September 7-10, 2021, the XIX Technical Dam Control International Conference took place in Legnica. The Conference was organized by the Division of Hydro-Engineering and Hydraulics of the Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, the Warsaw University of Technology. The KGHM Polska Miedź SA – Hydrotechnical Department, Dam Monitoring Center – National Service for Safety of Hydraulic Structures – Institute…

XIX Technical Dam Control International Conference TKZ 2021

Gospodarka Wodna 9/2021
Opublikowano: 09.2021
The XIX Technical Dam Control International Conference under the slogan Safety of Dams on Tailing Storage Facilities and Other Hydraulic Structures takes place in Legnica on September 7-10, 2021. The President of the Polish Chamber of Civil Engineers, the General Inspector of Construction Supervision and KGHM Polish Copper Ltd. took patronage over the Conference.The organizers of the Conference…

O „Żelaznym Moście” w gronie międzynarodowych ekspertów

LubinExtra!
Opublikowano: 14.09.2021
Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych było tematem Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór z udziałem przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A.. Podczas tegorocznej konferencji rozmawiano m.in. na temat poprawy bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących: zapór, jazów i zastawek – oraz roli zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej. Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy, doświadczeń i najnowszych osiągnięć specjalistów z całego świata. Wśród ekspertów…

XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Opublikowano: 13.09.2021
Bezpieczeństwo zapór, składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych było tematem tegorocznej edycji XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, która odbyła się w dniach 7-10 września 2021 r. w Legnicy. Wydarzenie skierowane było do teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. Tegoroczne spotkanie…

KGHM o bezpieczeństwie Żelaznego Mostu na międzynarodowej konferencji

KGHM Polska Miedź SA
Opublikowano: 09.09.2021
Najnowsze technologie, ekspercka wiedza, doświadczenie i wysokie standardy – o funkcjonowaniu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych dyskutowano podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór. Konferencja stanowi forum wymiany wiedzy, doświadczeń i najnowszych osiągnięć specjalistów z całego świata. Tegoroczną edycję zdominowały kwestie bezpieczeństwa zapór składowisk odpadów mokrych…

XIX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TECHNICZNEJ KONTROLI ZAPÓR TKZ 2021

Energetyka Wodna 2/2021
Opublikowano: 13.07.2021
Ze względu na szczególną, pandemiczną sytuację XIX Konferencja TKZ 2021 odbędzie się w formule hybrydowej. Jednakże zdecydowana większość uczestników (ponad 100 osób) zgłosiła udział osobisty, a nie on-line, w Konferencji. W programie jest przewidziana wycieczka techniczna na największe składowisko odpadów mokrych w Europie, OUOW Żelazny Most, która przybliży uczestnikom wyzwania stojące przed hydrotechnikami dla zapewnienia bezpieczeństwa tak odpowiedzialnych konstrukcji, jakimi są …

XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Opublikowano: 06.05.2021
Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych. XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór odbędzie się 7-10 września 2021 r. Przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. W tej edycji konferencja odbędzie się w sposób hybrydowy, w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Legnicy (dolnośląskie) oraz online poprzez platformę streamingową. Patronami wydarzenia …
Skip to content