Edycja TKZ 2021

XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór odbyła się w dniach 7-10 września 2021 r. w Legnicy (woj. dolnośląskie).

Organizatorami konferencji byli:
 • Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 • Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź SA,
 • Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB,
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.
 • Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Konferencja po raz pierwszy odbyła się w formule hybrydowej. W konferencji wzięło udział 170 osób z 16 krajów, w tym 100 stacjonarnie.

Z uwagi na obchodzony jubileusz 25 lat działalności Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź SA wydarzenie odbyło się pod nazwą „Bezpieczeństwo Zapór Składowisk Odpadów Mokrych oraz Innych Budowli Hydrotechnicznych”. Specjalna sesja i wycieczka techniczna zostały poświęcone obiektowi hydrotechnicznemu, wyjątkowemu w skali europejskiej, a nawet światowej – Obiektowi Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”.

W czasie konferencji obchodzono również 60 lat technicznej kontroli zapór w Polsce. W specjalnej sesji technicznej został przedstawiony dorobek naukowy Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących IMGW-PIB.

Pozostałe sesje techniczne zostały poświęcone badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Prezentowane referaty dotyczyły zagadnień związanych z gospodarką wodną, naprawą i modernizacją obiektów hydrotechnicznych, nowymi technologiami w budownictwie wodnym, nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu oraz rozwiązaniami technicznymi projektowanych i budowanych obiektów hydrotechnicznych.

Publikacje

Referaty zgłoszone na Konferencję zostaną lub zostały już opublikowane w:

Referaty

Monografia IMGW

Zbigniew BESTYŃSKI, Edmund SIEINSKI, Piotr ŚLIWIŃSKI, Paweł CZARNIAK
Wykorzystanie badań geofizycznych w ocenie i monitoringu stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Paolo MAZZANTI, Serena MORETTO, Stefano SCANCELLA, Michele GAETA
Technologie InSAR i PhotoMonitoringTM do monitorowania deformacji gruntu

Peter BANZHAF
Rehabilitacja starzejących się zapór

Janusz FILIPCZYK, Paweł DORADA, Dawid KĘDZIA, Bartłomiej PIETRUSZEWSKI, Jakub CZAJKOWSKI
Modelowanie CFD jako optymalna metoda wymiarowania zamknięcia klapowego na przykładzie jazu na Stopniu Wodnym Ujście Nysy

Iwona DUSZYŃSKA, Paweł STEFANEK, Joanna BZÓWKA
Wybrane rozwiązania ograniczające możliwość wystąpienia awarii podczas hydrotransportu odpadów poflotacyjnych w budownictwie hydrotechnicznym

Szymon ZIELIŃSKI, Paweł STEFANEK, Stanisław KOSTECKI
Zarządzanie zasobami wody przemysłowej na przykładzie OUOW Żelazny Most

Jakub CZAJKOWSKI, Paweł DORADA, Dawid KĘDZIA, Janusz FILIPCZYK, Bartłomiej PIETRUSZEWSKI
Nieliniowa analiza numeryczna urządzeń naprowadzających jednostki pływające

Jakub CZAJKOWSKI, Paweł DORADA, Janusz FILIPCZYK, Dawid KĘDZIA, Bartłomiej PIETRUSZEWSKI
Wybrane realizacje projektowe na stopniach wodnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Alicja BUDZIANOWSKA, Paweł POPIELSKI
Ustalenie kierunku filtracji metodą termomonitoringu aktywnego – badania na modelu fizycznym

Łukasz KACZMAREK, Agnieszka DĄBSKA, Paweł POPIELSKI
Wyniki laboratoryjnych badań filtracji przykładowych glin przewarstwionych pyłami w różnym trójosiowym stanie naprężenia

Jacek GRALEWSKI, Dawid JASIŃSKI
Stały monitoring odkształceń i szczelności konstrukcji barier przeciwfiltracyjnych zbudowanych z grodzic winylowych z uszczelką z miękkiego PVC

Paweł FALACIŃSKI
Retencja i zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych jako cele zrównoważonego rozwoju

Honorata JANKOWSKA, Paweł POPIELSKI
Remonty obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem zawiesin polimerowych

Czasopismo Archives of Civil Engineering
Czasopismo Gospodarka Wodna

BEDNÁROVÁ Emília, ŠKVARKA Juraj, VÁCLAVÍK Patrik, POÓROVÁ Jana
Water management system Liptovská Mara – Bešeňová versus extreme hydrological phenomena

BEDNARZ Bartosz, DĄBSKA Agnieszka
Analiza pracy kompensatorów dławicowych na rurociągach stalowych służących do hydrotransportu na obiekcie hydrotechnicznym

BESTYŃSKI Zbigniew, SIEINSKI Edmund, ŚLIWIŃSKI Piotr
Geophysical investigation and the use of their results in the evaluation of the stability of slopes of artificial water reservoirs in the flysch Carpathians

DĄBKOWSKI Szczepan Ludwik, WINTER Jan
Możliwości powiększania pojemności zaporowych zbiorników wodnych

GUILHOT Denis, MARTINEZ DEL HOYO Toni, BARTOLI Andrea, RAMAKRISHNAN Pooja, LEEMANS Gijs, HOUTEPEN Martin, SALZER Jacqueline, METZGER John S., MAKNAVICIUS Gintaris
Geotechnical monitoring and slope failure characterization through a combination of IoT and InSAR

KOPERSKA Wioletta, STACHOWIAK Maria, DUDA Natalia, STEFANIAK Paweł, JACHNIK Bartosz, BURSA Bartłomiej, STEFANEK Paweł
The Tailings Storage Facility (TSF) stability monitoring system using advanced big data analytics on the example of the Żelazny Most Facility

KRYŽANOWSKI Andrej, HUMAR Nina
Evaluation of the environmental impacts and mitigation measures in hydropower production sector

KURIATA Marta, DĄBSKA Agnieszka
Zastosowanie metody taksonomii numerycznej do wyboru optymalnego rozwiązania posadowienia na przykładzie wału przeciwpowodziowego

POPIELSKI Paweł, WINTER Jan
Techniki monitoringu jako narzędzie oceny stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

ŘÍHA Jaromír, ŠPANO Miroslav
Defects of AC lining at Josefův Důl dam and their refurbishment

ŘÍHA Jaromír, ŠPANO Miroslav, JULÍNEK Tomáš
Proposed dam Skalička – conflicts and challenges

RUDOLF Tomas
Vibration and seismicity monitoring in dam control process

ŠPANO Miroslav, DUCHAN David
Threat of embankments and natural banks by oscillatory wind waves

WINTER Jan, WITA Andrzej
40 lat historii Konferencji Technicznej Kontroli Zapór

WRZOSEK Krzysztof, SOBIESAK Przemysław, SIKORSKI Grzegorz
Charakterystyczne rozwiązania techniczne planowanych stopni wodnych na rzece Wiśle na odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E40

Czasopismo Energetyka Wodna

Paweł POPIELSKI, Jan WINTER
Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Galeria

Sponsorzy

Organizacja XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór była możliwa dzięki finansowemu wsparciu:
 • KGHM Polska Miedź SA
 • RST Instruments Ltd. / Measurand
 • NeoStrain Sp. z o.o.
 • BUDOKOP Sp. z o.o. ZPPUH
 • PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
 • SiA Pietrucha Sp. z o.o.
 • Sisgeo S.r.l.
 • STU ERGO Hestia SA
 • Uponor Infra Sp. z o.o.
Serdecznie dziękujemy!