Edycja TKZ 2023


Jubileuszowa XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór odbyła się w dniach 12-15 września 2023 r. w Chorzowie (woj. śląskie).


Organizatorami konferencji byli:

 • Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.,
 • Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB,
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o. o.
 • Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD
 • Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN


Konferencja po raz kolejny odbyła się w formule hybrydowej. W konferencji wzięło udział 204 osób z 20 krajów, w tym 147 stacjonarnie.

Ze względu na obchodzony jubileusz 140 lat działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., podczas obrad konferencji odbyła się specjalna sesja poświęcona działalności spółki oraz wycieczka techniczna na Zbiornik Goczałkowicki administrowany przez Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Pozostałe sesje techniczne zostały poświęcone badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Prezentowane referaty dotyczyły zagadnień związanych z:

 • gospodarką wodną, naprawą i modernizacją obiektów hydrotechnicznych,
 • nowymi technologiami w budownictwie wodnym,
 • nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu oraz rozwiązaniami technicznymi nowych,
 • projektowanych i budowanych obiektów hydrotechnicznych.

Publikacje

Referaty zgłoszone na Konferencję zostały / zostaną opublikowane w:

Referaty

Monografia IMGW

Zbigniew BESTYŃSKI, Piotr ŚLIWIŃSKI
Przestrzenne zróżnicowanie litologii i wodoprzepuszczalności korpusu i podłoża zapory ziemnej na podstawie badań geoelektrycznych metodą ERT

Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ, Paweł PYTLAK, Ewelina WRÓBLEWSKA
Odpady paleniskowe jako materiał do budowy nasypów ziemnych

Alla DEMIANIUK, Dmytro STEFANYSHYN
Wyzwania w interpretacji danych z automatycznego monitoringu zapory i sposoby ich przezwyciężenia

Łukasz KACZMAREK, Agnieszka DĄBSKA, Paweł POPIELSKI, Radosław MIESZKOWSKI
Polowe metody badań stanu zagęszczenia podłoża gruntowego w przykładowym węźle badawczym na tarasie zalewowym Wisły

Xuan KANG, Shun WANG Wei WU
Mechanizmy osuwiska wzdłuż powierzchni poślizgu koryta

Vasyl KORBUTIAK, Dmytro STEFANYSHYN, Yaroslav KHODNEVYCH
Scenariusz podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym: wyzwania i perspektywy

Andrej KRYŽANOWSKI, Nina HUMAR
Rola energii wodnej w realizacji celów produkcji energii odnawialnej w Słowenii

Wojciech MAJEWSKI
Zastosowanie elektrowni szczytowo-pompowych do gospodarowania energią elektryczną

K. I. NAZAROV, A. U. TASHKHOJAEV, D. N. GALIYEVA
Shear experiments on a large scale shear instrument

Krzysztof RADZICKI, Marek STOLIŃSKI
Pilotażowe w Polsce zastosowanie metody termicznej analizy procesów filtracyjnych w tym monitoringu przecieków na zaporze ziemnej Kozłowa Góra

Krzysztof RADZICKI, Remy TOURMENT, Janusz ZALESKI
Omówienie wybranych, nowoczesnych metod modernizacji wałów przeciwpowodziowych

Eun Chul SHIN, Bong Soo KIM, Jeong Ku KANG, Jong Keun LEE
Metoda oceny stanu technicznego zbiornika rolniczego i małej zapory

Andrzej SIUDY, Zbigniew FARUGA
Gospodarka wodna na zbiorniku wodnym Goczałkowice według obowiązujących instrukcji gospodarowania wodą

Arkadiusz TARASIŃSKI, Henryk DROB
140 lat wodociągów na Śląsku – historia Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Czasopismo
Archives of Civil Engineering

Maria KOWALSKA, Janina ZACZEK-PEPLINSKA, Łukasz PIASTA
Determining the trend of geometrical changes of a hydrotechnical object based on data in the form of LiDAR point clouds

Michał KUBRAK
Water Hammer Mitigation by Internal Rubber Hose

Bohan WANG, Yoshiyuki MOHRI, Hidekazu TAGASHIRA, Akira IZUMI, Tadatsugu TANAKA
Centrifugal shaking experiments and FEM analytical investigation on masonry block reinforcement of small earth dams

Maksymilian POŁOMSKI, Mirosław WIATKOWSKI
Evaluation of the functionality of seepage prevention structures of dam bodies after a long period of operation – a case study of Otmuchów and Nysa reservoirs

Czasopismo
Journal of Water and Land Development

Chiara ROSSIGNOLI, Marco CARUSO, Cristina JOMMI, Donatella STERPI
Preliminary experimental investigation on the use of recycled fibers from textile wastes for embankments reparation

Raimondas ŠADZEVIČIUS, Dainius RAMUKEVIČIUS, Egidijus KASIULIS, Linas JUREVIČIUS, Vygandas NARKUS, Andrzej GŁUCHOWSKI, Wojciech SAS
The Comparison of Possibilities for Demolition or Rehabilitation of Hydraulic Structures

Assel TULEBEKOVA, Askar ZHUSSUPBEKOV, Aizhan ZHANKINA, Aliya ALDUNGAROVA, Gulnaz MAMYRBEKOVA
Features of surveys of hydrological characteristics of the construction area of roads in difficult soil conditions

Janina ZACZEK-PEPLINSKA, Lech SALONI
Modernizing the control network for determining displacements in hydraulic structures using reflectorless automatic measurement techniques

Askar ZHUSSUPBEKOV, Aliya ALDUNGAROVA, Askar YESSENTAYEV, Abilkhair ISSAKULOV, Bibigul ABDRAKHMANOVA
Numerical modeling of the interaction between the dam model and soil base in undermined areas of Kazakhstan

Czasopismo
Gospodarka Wodna

Emília BEDNÁROVÁ, Juraj ŠKVARKA, Marián MIŠČÍK, Ľubomír UHORŠČÁK, Peter MACKOVJAK
The function of the Veľká Domaša reservoir in the context of observed climate changes

Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ, Paweł POPIELSKI, Jan WINTER, Ewelina WRÓBLEWSKA
Bezpieczna eksploatacja mokrego składowiska odpadów paleniskowych w warunkach zwiększonych odbiorów odpadów

Paweł FALACIŃSKI, Anna SOSNOWSKA
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie centrum logistycznego z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych

Paweł FALACIŃSKI, Łukasz SZAREK, Małgorzata WOJTKOWSKA, Jan BOGACKI, Piotr DRUŻYŃSKI, Mateusz DUDZIK
Zawiesiny twardniejące na bazie odpadów poprocesowych jako materiały uszczelniające obiekty hydrotechniczne

Stanislav KOTAŠKA, Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK
Concept of dam reservoirs to deal with climate change impacts

Łukasz KRYSIAK, Łukasz SZAREK
Przesłony przeciwfiltracyjne z zawiesin twardniejących w warunkach ekspozycji na agresywne odcieki ze składowisk

Mateusz NERKOWSKI, Apoloniusz KODURA
Analiza potencjalnych przyczyn powstawania obciążeń zmęczeniowych w rurociągach ciśnieniowych

Krzysztof RADZICKI, Remy TOURMENT, Janusz ZALESKI
Omówienie wybranych, nowoczesnych metod modernizacji wałów przeciwpowodziowych

Jaromír ŘÍHA, Tomáš JULÍNEK, Stanislav KOTAŠKA
Seepage problems at the proposed variant of the Skalička dam

Julia SAPRYK, Konrad BARTOSZEWICZ, Karolina CHAŁAS, Karolina KACZMAREK, Kacper BERNAT, Anna STAŃCZUK, Jan ANTCZAK, Agatha JAROSIŃSKA, Małgorzata JAROŃSKA Kamil JABŁOŃSKI
Przegląd działań i rozwiązań technicznych wdrażających zasady idei zrównoważonego rozwoju w eksploatacji zapór

Janusz SOBOLEWSKI
Syntetyczne maty betonowe dla umocnienia obiektów hydrotechnicznych w szczególności instalowane pod wodą na dnie i brzegach rzek i kanałów

Michał WIERZBICKI, Anna ANDRZEJAK, Dorota PINIARSKA, Bartłomiej SOBCZYK, Bogumił NOWAK
Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych – wyzwania i problemy eksploatacyjne na przykładzie wybranych obiektów

Czasopismo
Energetyka Wodna

Jean-Jacques FRY, Luc DEROO, Stéphane BONELLI
New guidance in France on managing erosion risks associated with dams and levees

Czasopismo
Inżynier Budownictwa

Katarzyna SYNOWIEC, Artur GOLDA, Michał TAŁAJ, Marcin SAFERNA
Betonowanie obiektów hydrotechnicznych jako element prac modernizacyjnych śluzy na stopniu wodnym Januszkowice

Henryk WOLFF, Tomasz WRÓBLEWSKI, Janusz ANGER, Paweł OPALIŃSKI, Katarzyna TUCHOLSKA
Badania i pomiary prowadzone podczas etapu projektowania, budowy oraz eksploatacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki

Czasopismo
Water an Open Access Journal by MDPI

Arban BERISHA, Lavdim OSMANAJ, Sulejman XHELEPI
Seepage at the base of the Koman (Albania) hydropower dam where under the display block lies the grout curtain and the base consolidation structure

Czasopismo
International Water Power and Dam Construction

Martin WIELAND
A comparison of the vulnerability of concrete-faced rockfill dams with earth core rockfill dams

Jan WINTER, Agnieszka DĄBSKA, Bartosz BEDNARZ
Water Engineering Monuments in Poland

Relacja wideo

Galeria

Sponsorzy

Organizacja XX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór była możliwa dzięki finansowemu wsparciu:
 • ArcelorMittal Sheet Piling
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
 • Geo-radar Anna Groffik
 • Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Grupa Górażdże
 • KGHM Polska Miedź SA
 • ACE INSTRUMENT CO., LTD.
 • STU ERGO Hestia SA
 • Viateco Sp. z o.o.
 • BUDOKOP Sp. z o.o. ZPPUH
 • Warter Polymers Sp. z o.o.
Serdecznie dziękujemy!

Dofinansowanie

Projekt był dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.