Edycja TKZ 2019

XVIII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór odbyła się w dniach 10-13 września w Białej Wodzie (woj. dolnośląskie).

Organizatorami konferencji byli:
  • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki
  • Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych

Tematem przewodnim konferencji był monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.

Publikacje

Wszystkie zgłoszone na konferencję referaty zostały opublikowane w monografii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: “Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych” pod redakcją Jan Wintera, Andrzeja Wity, Pawła Popielskiego i Edmunda Sieinskiego.


Publikację można pobrać ze strony Wydawnictwa po kliknięciu w link.

Zgłoszone referaty

Zbigniew KLEDYŃSKI, Beata BANASZEK
Trwałość asfaltobetonowych ekranów górnych zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych.

Ken GRUBB, Russ DIGBY, Paul JONES, David CAVE
Spillway gate drive systems – how safe is safe?

Leszek ORNOCH, Andrzej OLSZEWSKI, Paweł POPIELSKI
Analiza przechyleń budowli z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowych o wysokiej dokładności i stabilności, umożliwiających wczesne wykrywanie trendów awaryjnych.

Peter PANENKA, Dušan VOLESKÝ
Challenges for Gabcikovo Water Structure System after 25 years of operation, upgrade, innovation and monitoring safety and impacts on environment.

Krzysztof BROŚ
Problemy eksploatacyjne jazu Rędzin na Odrze, projekt remontu zabytkowego obiektu.

Roman IVANČO, Marián MIŠČÍK, Ľubomír UHORŠČÁK
The repair of bottom outlets at the Palcmanská Maša Dam under protection of submersible temporary closing facility.

Paweł STEFANEK, Rafał SIEŃKO, Łukasz BEDNARSKI, Tomasz HOWIACKI
Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW „Żelazny Most”.

Zbigniew SKRZYPCZAK, Szymon ZIELIŃSKI, Jarosław KARAŚ, Paweł STEFANEK, Robert PRATKOWIECKI
Ochrona czynna i bierna plaż i skarp Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” przed emisją pyłów.

David RICHTR, Miloš SEDLÁČEK
Dams safety during floods in the Czech Republic.

Petr DUŠEK, Barbara KOPČÁKOVÁ, Peter GUŽÍK
Implementation of automated measurements at flood protection dikes of rivers Váh and Small Danube.

Dagmara ZELAYA WZIĄTEK
Zastosowanie danych teledetekcyjnych w monitoringu stanu technicznego zapór i wałów przeciwpowodziowych.

David DUCHAN, Lubomir PETRULA, Jaromir ŘÍHA
Numerical analysis for the dam break of the Cholticky dam.

Jaromir ŘÍHA
The failure of the Hubalov weir due to piping.

Ewelina SOCHACKA, Angelina KUTROWSKA, Piotr ŚLIWIŃSKI
Modelowanie filtracji i obliczenia numeryczne stateczności budowli piętrzących.

Szymon OSTROWSKI, Marcin LASOCKI
Badania sejsmiczne w ocenie podłoża i stanu budowli hydrotechnicznych.

Krzysztof RADZICKI, Marek STOLIŃSKI
Detekcja strefy nasilonego przepływu wody w podłożu holenderskiego wału morskiego metodą termo-aktywną.

Solsky Stanislav VIKTOROVICH, Bykovskaya Sofya ALEKSANDROVNA
Algorithm of selection of the landslide slopes optimal stabilization.

Askar ZHUSSUPBEKOV, Iliyas ZHUMADILOV, Aliya ALDUNGAROVA
The analysis of behavior of the soil embankment reinforced by geogrids.

Stanislav Viktorovich SOLSKIY, Ekaterina Evgen’evna LEGINA, Aleksey Sergeevich VELICHKO
The effect of time and hardening conditions on the main properties of clay-сement concrete.

Katarzyna MISIOŁEK, Paweł POPIELSKI, Katarzyna AFFEK
Biocementacja gruntu przez bakterie ureolityczne – określenie wytrzymałości na ścinanie.

Jan WINTER
Budownictwo hydrotechniczne w Sudetach po powodzi w roku 1897.

Andrej VIDMAR, Katarina ZABRET, Klaudija SAPAČ, Petra PERGAR, Andrej KRYŽANOWSKI
The two-step KRPAN application for calculating the benefits of flood protection measures.

Witold JAWAŃSKI, Maciej WIŚNIEWSKI
Projektowanie i wykonawstwo betonu hydrotechnicznego w Polsce – obecne tendencje i ich wpływ na trwałość betonu.

Agnieszka MACHOWSKA
Beton masywny ze spoiwem żużlowo-popiołowym.

Zbigniew KLEDYŃSKI, Łukasz KRYSIAK
Mechanika elastycznych wypełnień dylatacji w okładzinach betonowych skarp kanałów i nasypów hydrotechnicznych.

Łukasz SZAREK
Wpływ dodatku popiołu z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących.

João MARTINS, Darius MACIJAUSKAS, Michał JANUSZEWSKI
Durability and reliability of steel solutions in hydraulic structures.

Remigiusz DUSZYŃSKI
Gabionowe budowle hydrotechniczne.

Błażej SMOLIŃSKI, Piotr KUŹNIAR
Szlak żeglugowy Pisy i Narwi – stan aktualny i koncepcje rewitalizacji.

Nina HUMAR, Jure ŠIMIC, Andrej KRYŽANOWSKI
How dams can create an added environmental value in space?

Małgorzata WOJTKOWSKA
Charakterystyka chemiczna wód zbiorników małej retencji.

Paweł FALACIŃSKI, Damian DOBROWOLSKI
Pływające panele fotowoltaiczne – perspektywy realizacji w Polsce.

Galeria