Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opis warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie projektu

Projekt „XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór TKZ2023” dotyczy organizacji wydarzenia w formie konferencji naukowej.

Organizatorzy (Wnioskodawca) zobowiązują się w zakresie projektu zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Poszczególne zadania w ramach projektu realizowane są zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
 4. Czytelna informacja,
 5. Tolerancja na błędy,
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednia dla dostępu i użytkowania,
 8. Percepcja równości.

I. Dostępność architektoniczna – konferencja organizowana jest w Hotelu Diament Arsenal Palace Katowice Chorzów. Rozwiązania techniczne i architektoniczne hotelu umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, do których jest on wymagany dla uczestników konferencji ze względu na aktywne uczestnictwo w konferencji, bez konieczności pokonywania barier architektonicznych:
 1. Blisko wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla wózków.
 3. Recepcja, sala konferencyjna i hotelowa restauracja znajdują się na parterze.
 4. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą dojazd na wyższe piętra, na których rozmieszczone są pokoje hotelowe.
 5. W budynku dostępne są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

II. Dostępność cyfrowa:
 1. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące projektu i konferencji są zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej konferencji, zgodnej z wytycznymi WCAG.
 2. Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo (streaming online), z możliwością aktywnego udziału osób, które z różnych powodów nie będą mogły uczestniczyć w konferencji osobiście.

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
 1. W budynku hotelu na parterze w recepcji konferencji przez cały czas trwania wydarzenia będą dostępne kompetentne osoby, które będą udzielały wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych uczestnikom konferencji i będą przyjmowały zgłoszenia w zakresie specjalnych potrzeb.
 2. W budynku hotelu będą znajdować się plakaty/plansze informujące o miejscu obrad konferencji, a także o lokalizacji recepcji konferencji, restauracji, wind i toalet.
 3. Każdy uczestnik konferencji otrzyma szczegółowy program wydarzenia wraz ze wskazaniem lokalizacji – część materiałów zostanie przygotowana z powiększoną czcionką.
 4. W razie konieczności organizatorzy wydarzenia zapewnią osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie osoby trzeciej.


W przypadku pojawienia się w projekcie osób ze szczególnymi potrzebami Wykonawca, w zależności od konkretnych potrzeb, może zastosować MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ.

Źródło: ZAŁĄCZNIK nr 4 do umowy nr KONF/SN/0275/2023/1

Skip to content